“להכיר את האחר, להעריך שונות, ליצור כיתות, בתי ספר וקהילות הוגנות יותר”

מה חדש?

בואו להתעדכן מה חדש אצלנוקרא עוד

חומרי למידה

מרחבים פיתח שורה של חומרי למידה וערכות במסגרת התכניות השונות שהוא מפעיל. הערכות שלנו משמשות גננות, מורות ומורים בתחומי הידע השונים ומבקרים מחו"ל.

קרא עוד

תכניות

מרחבים מפעיל מגוון של תכניות בארבעה תחומים עיקריים: אמנות ואזרחות משותפת, רבגוניות בחדר מורים, שפה וחברה ערבית והשתלמויות וסדנאות בנושא אזרחות משותפת

קרא עוד

שותפים ותומכים