MERCHAVIM, the Institute for the Advancement of Shared Citizenship in Israel
כמה מילים על מרחבים
מרחבים פועל לסייע לאזרחים ואזרחיות צעירים מרקעים שונים להכיר את האחר, להעריך שונות, לפתח תודעה אזרחית משותפת וליצור כיתות, בתי ספר, וקהילות הוגנות יותר. התכניות הייחודיות של המכון פותחו על-ידי קבוצת אנשי חינוך מקבוצות שונות, תוך שיתוף פעולה הדוק עם משרד החינוך וקרנות מובילות. התוכניות מושתתות על חמישה מושגי יסוד: זהות, נגישות, הוגנות, מרחבי ההסכמה, ואזרחות משותפת פעילה, ומותאמות לכל שכבות הגיל, החל מגן הילדים ועד לכתה י"ב ואף לאחריה. כחלק מפעילות המכון, פועלת יוזמה חברתית חדשה ורחבת היקף בשם 'כולאננה', באמצעות פרויקטים בשטח וקמפיין תקשורתי.
הכי שווה להיות הוגן - מפגש משפחות בראש העין
מה על הפרק
שילוב מורים ערביים בבתי ספר יהודים – מפגש מנהלים ומורים

במסגרת התוכנית לשילוב 500 מורים ערביים בבתי ספר יהודים, אותה מוביל משרד החינוך בשיתוף משרד רוה"מ ומרחבים, התקיים מפגש מנהלים ומורים. במהלכו, הוצגה התוכנית וממצאים מחקריים בנושא, התקיים פאנל אשר עסק באתגרים, סיפורים אישיים והצלחות, ונערך מופע "מאחורי הקלעים של הסדרה עבודה ערבית" של נורמן עיסאאנו מזמינים את מנהלי בתי הספר לפנות < ... להמשך קריאה