משחררים את צוואר הבקבוק ומקדמים יחד פתרונות תעסוקה וביטחון כלכלי בחברה הערבית

האמירה "השלם גדול מסך חלקיו" נכונה בכל מקום, ולא פוסחת גם על ארגוני החברה האזרחית.

רים זועבי-אבו אסחאק, מנהלת מחלקת קשרי קהילה בארגון אלפנאר, אשר עוסק בהעצמת החברה הערבית ושילוב עובדים ערביים בשוק העבודה, החליטה לממש את האתגר הזה. "ראיתי שיש מספר גורמים – עמותות, ארגונים ממשלתיים – שכולם פועלים במקביל לקידום תעסוקה בחברה הערבית.  צרם לי לראות הרבה פעמים כפילויות ועבודה שנעשית במקביל, במקום יחד," מספרת זועבי-אבו אסחאק.

מכון מרחבים נרתם לתמוך בפעילותה של זועבי-אבו אסחאק במטרה לעשות שינוי עמוק ומשמעותי בתחום.

היכרותה של זועבי-אבו אסחאק עם מרחבים החלה כאשר השתתפה בתוכנית למובילות לכידות חברתית, תכנית אינטנסיבית, בה נפגשים מנהלים מארגונים מהמגזר הציבורי, הפרטי והשלישי (בהובלת מרחבים, קרן אריסון ורוח טובה). במהלך התוכנית מעמיקים נציגי הארגונים בהכרות החברה הישראלית המגוונת, עוסקים בלמידה משותפת, וגיבוש תוכניות פעולה בהתמודדות עם אתגרי הלכידות החברתית בארגונים שלהם. התוכנית נתרמת מהקשרים הרוחביים שנוצרים ע"י אנשי הארגונים המשתתפים ומעודדת המשך שיתופי פעולה.

על רקע תמונת מצב זו, אך מתבקש ליצור ולחזק מערכת של היכרות, ידע, שיח ובניית אמון בין עמותות, ארגונים ואנשים המקדמים את אותה אג'נדה, לחזק את הקשר וההיכרות, לקדם עשייה משותפת ולהגביר את מדדי הלכידות החברתית ביצירת חברה הוגנת ונגישה יותר לכלל האזרחים/ות.

נוכח ההבנה שגופים וארגונים הפועלים לצמצום פערים בחברה הערבית ומשרתים את אותם קהלי יעד פועלים בנפרד, ולאור התובנות שקיבלה בתוכנית למובילי לכידות חברתית, יזמה זועבי-אבו אסחאק את "פורום הארגונים". הפורום, בהובלת אלפנאר ומרחבים, נועד ליצור ולחזק מערכת של היכרות, ידע, שיח ובניית אמון בין עמותות, ארגונים ואנשים המקדמים את אותה אג'נדה, לחזק את הקשר וההיכרות, לקדם עשייה משותפת, להתניע שיתופי פעולה פוריים, ולהסיר את צוואר הבקבוק ביוזמות לעידוד תעסוקה בחברה הערבית.

השבוע התקיים המפגש השישי והאחרון לשנת 2021.

הפורום, שהונחה על ידי סאמר פאר, מנחה מרחבים ותיק ומוערך, אירח מומחים ומרצים מובילים בתחום, שילב את המידע עם ניסיון השטח המשמעותי של משתתפיו. מפגשי הפורום הונחו בתהליך מובנה שכלל ביסוס שפה של לכידות חברתית, היכרות, אמון, עידוד לפעולה ושיתוף פעולה בין המשתתפים, לצד עבודה תהליכית לפיתוח מיזמים שיקדמו את נושא התעסוקה בחברה הערבית. מתוך זיהוי החסמים המרכזיים בתחום התעסוקה בחברה הערבית, איפיונם וחשיבה על מענים הולמים, גיבש הפורום שלושה מיזמים אותם ירחיב ויפתח ב- 2022, שנת הפעילות השנייה לפורום החשוב הזה.

"אנו באים מהסתכלות מכוונת תעסוקה, אבל ההשלכות הן רחבות הרבה יותר" מסבירה שרון גלפרין, מנהלת תחום ניהול מגוון בארגונים במכון מרחבים. "תעסוקה מובילה לחוסן, לשיפור ברווחה לצמצום פשיעה… אם נצליח לרתום את כל המשאבים למהלך משותף נראה שיש לנו מכפיל כוח שמצליח להביא תוצאות מרשימות."

על התובנות אליהן הגיע הפורום מספרת זועבי-אבו אחסאק: "לאחר עבודת ניתוח וחשיבה מובנית, הצביעו חברי הפורום על הצורך להביא להובלה של הרשויות בחברה הערבית בכל הקשור בקידום התעסוקה.  במסגרת פעילות הפורום, נציגי הארגונים הציעו גישה מעצימה שלפיה קיימת הסכמה שהרשות צריכה להוביל, לאגם, לרכז ולתכלל את תחום זה יחד ובשותפות מלאה עם כלל השחקנים. אמירה מעין זו אינה מובנת מאליה ואף מעידה על הבנה עמוקה למציאות ומוטיבציה אמיתית לקדם את החברה".

והיא מוסיפה: "חשוב להוסיף ולהדגיש כי הכוונה היא לקדם את המנהיגות של הרשויות הערביות, להעצים ולפתח מנגנוני עבודה המאפשרים להן להוביל את תחום הבטחון התעסוקתי והכלכלי קיים מרכיב מהותי שאין להתעלם ממנו של המשכיות ועקביות, כאשר הכוונה ליכולת ולתפקיד המרכזי של הרשות להוביל תהליכים ארוכי טווח ולשמר מנגנוני עבודה להמשך פיתוח וקידום הבטחון הכלכלי ביישוב. אין אף תוכנית או מיזם אחר שיכול למלא פונקציה זו לאורך זמן ולפתח אותה״.

מספר יוזמות כבר מתגבשות מתוך פעילות הפורום. "הבנו שהרבה מהעבודה בשטח מתקיימת ברשויות המקומיות," מספרת גלפרין. "המיזמים עוסקים בהגברת מודעות הרשויות לנושא התעסוקה, הנגשת שירותים ומענים לקהלי היעד במטרה לקידום הבטחון התעסוקתי והכלכלי בחברה הערבית; הקניית כלים לבעלי התפקידים ברשויות המקומיות למימוש הפוטנציאל הרשותי וקידום פונקציה של 'רפרנט קידום בטחון תעסוקתי וכלכלי' ברשויות מקומיות; ובניית ערוצי שיתוף פעולה בין הרשויות והמגזר העסקי במטרה לחבר בין הארגונים העסקיים לבין החברה הערבית ולתמוך בקידום הבטחון התעסוקתי והכלכלי של קהלי היעד. אנו כבר עובדים על קידום היוזמה מול גורמים רלוונטיים בממשל המקומי וארגונים שונים".