שותפים

מרחבים מודה לכל השותפים התומכים בפעילותה לאורך השנים, לקידום אזרחות משותפת, הוגנות ולכידות חברתית