גב' קליגר – אות הערכה לעובדי הוראה מצטיינים ומובילים יוצאי אתיופיה