מאמרים ומחקרים

intro image
איפוס מסננים
thumbnail
2020

לכידות חברתית לחיזוק החוסן בישראל: מגמות, אתגרים, הזדמנויות והמלצות

ד"ר רן קוטנר, ד"ר ענת אברהמי-מרום
thumbnail
2021

אוגדן פעילויות והפעלות מרחבים לצוותי חינוך בנושא חיים משותפים

thumbnail
2021

לכידות חברתית ועתיד ישראל

מייק פרשקר, שרון דוייטש נדיר
thumbnail
2006

מודל מרחבים

מייק פרשקר
thumbnail
2019

אזרחות משותפת ומדינה יהודית

הרב ברוך אפרתי
thumbnail
2021

תהליך קליטתו של המורה הערבי בהשוואה למורה היהודי במערכת החינוך

עלי ותד
thumbnail
2020

השתלבות עובדי הוראה ערבים במערכת החינוך

אסף וינינגר
thumbnail
2021

מחוון ההוגנות: כלי ליצירת שפה ארגונית משותפת המקדמת תהליכי גיוון, הכללה והוגנות בארגונים

אסתי הלפרין ושרון גלפרין
thumbnail
2020

מגוון ללא הכלה עושה יותר נזק מתועלת

רונית רובנקו
thumbnail
2019

סקירת ספרות רבגוניות בחדר מורים

רונית רובננקו
thumbnail
2019

העסקה מגוונת כאמצעי לשיפור תוצאות עסקיות

רונית רובננקו
thumbnail
2018

השתלבות של מורים בני הקהילה האתיופית בבתי ספר דוח מחקר

ד"ר חן טננבאום-דומנוביץ ד"ר עידו גדעון פרופ' איציק גילת - מכללת לוינסקי לחינוך
thumbnail
2018

שילוב מורים ערבים לאנגלית, מתמטיקה ומדעים בבתי"ס יהודים

מחקר הערכה ד"ר ירון יבלברג – מכון דו-עת
thumbnail
2016

דוח הועדה למיגור גזענות 2016

thumbnail
2016

דו"ח פעילות מסכם יום מעשים טובים כולאננה

חוקרת ראשית: פרופ' תמר שגיא, עורכת המחקר: תמר גור
thumbnail
2011

שילוב מורים ערבים בחינוך היהודי

ד"ר גילי שילד, מוטי בר-אסולין, ד"ר אילה לוטן
×

תודה על התעניינותך בחומרי מרחבים! נשמח לשלוח אליך בדוא"ל את המסמך המבוקש.