"צומחים יחד" -צוות רב גוני מוביל חינוך אקולוגי מתקדם ולכידות חברתית בעין שמר  

תוכנית "משלבים ומשתלבים" לשילוב מורים מהחברה הערבית בבתי ספר עבריים הובילה לשילוב עובדי הוראה מהחברה הערבית בחממה האקולוגית בעין שמר, והולידה חיבור מיוחד בין מורים ותלמידים מרקעים שונים. כאשר נועם גבע, מנהל החממה האקולוגית בעין שמר, מצא באינטרנט את תוכנית "משלבים ומשתלבים" הוא קלט את ההלימה בין התוכנית לבין ראיית העולם שלו ושל החווה בנושא […]

×

תודה על התעניינותך בחומרי מרחבים! נשמח לשלוח אליך בדוא"ל את המסמך המבוקש.