חומרי לימוד

intro image
איפוס מסננים
thumbnail
גן

בואו נשחק ברחוב סומסום - סילבוס

להורדה
thumbnail
על יסודי

'נגישות זה הוגן' - ערכה להיכרות, מודעות ופעולה אזרחית, פותח בשת"פ עם עמותת נגישות ישראל - ערבית

להורדה
thumbnail
יסודי

'מרחבים של אזרחות משותפת' - מערכי שיעור למורה בביה"ס היסודי - ערבית

להורדה
thumbnail
שילוב מורים ערבים בבית ספר יהודים

שילוב מורים ערבים בבית ספר יהודים - המדרך בערבית

להורדה
thumbnail
על יסודי

'נגישות זה הוגן' - ערכה להיכרות, מודעות ופעולה אזרחית, פותח בשת"פ עם עמותת נגישות ישראל - עברית

להורדה
thumbnail
שילוב מורים ערבים בבית ספר יהודים

שילוב מורים ערבים בבית ספר יהודים - המדרך בעברית

להורדה
thumbnail
על יסודי

'נתיב החיים ומעגל השנה – העמקת לימודי המורשות בחברה רב תרבותית' – בערבית

להורדה
thumbnail
על יסודי

'והוציא כאור צדקך' (תהילים ל"ז)על זהות ונגישות בכיתה ובחברה מערכי אזרחות משותפת לחינוך הממלכתי-דתי

להורדה
thumbnail
על יסודי

'אקסס' Access and Shared Citizenship In American History ערכה בנושא נגישות ואזרחות משותפת בהיסטוריה האמריקאית – נלמדת במסגרת מקצוע האנגלית

להורדה
thumbnail
על יסודי

'בואו נכיר - הכרת העולם הערבי והאיסלם' – סילבוס - על פי תוכנית הלימודים: 'לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי הספר העבריים'

להורדה
thumbnail
על יסודי

'בואו נכיר - הכרת העולם הערבי והאיסלם' – מדריך למורה - לכיתות ז' על פי תוכנית הלימודים: 'לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי הספר העבריים'

להורדה
thumbnail
על יסודי

'בואו נכיר - הכרת העולם הערבי והאיסלם' – מערכי שיעור לכיתות ז' על פי תוכנית הלימודים: 'לשון ערבית לכיתות ז'-י"ב לבתי הספר העבריים'

להורדה
thumbnail
על יסודי

'נתיב החיים ומעגל השנה – העמקת לימודי המורשות בחברה רב תרבותית' – בערבית

להורדה
thumbnail
על יסודי

'מרחבים של אזרחות משותפת' – ערכה ומערכי פעילות לצוות ההוראה בחינוך הממלכתי

להורדה
thumbnail
על יסודי

'נתיב החיים ומעגל השנה – העמקת לימודי המורשות בחברה רב תרבותית' – בעברית

להורדה
thumbnail
יסודי

'גוונים של שייכות' – תכנית חינוכית למורים בבתי ספר בהם לומדים תלמידות ותלמידים יוצאי אתיופיה (מתאים גם לכיתה ז')

להורדה