שילוב מורים עם מוגבלויות

רב גוניות בחדר המורים תוכנית "מורים ללא גבולות" לשילוב עובדי הוראה עם מוגבלות רקע בשנים האחרונות חל שינוי במגמה העולמית לגבי התפיסה של אנשים עם מוגבלות. במקום להתייחס אליהם כאל אובייקטים של צדקה, טיפול רפואי והגנה סוציאלית, חודרת ההבנה כי הם חברים שווי זכויות בחברה. חלק משינוי תפיסתי זה בא לידי ביטוי באמנה בדבר זכויות […]

שילוב מורים ערבים

רב גוניות בחדר המורים משלבים ומשתלבים תוכנית שילוב מורים מהחברה הערבית בבתי ספר עבריים התוכנית פועלת בשיתוף משרד החינוך, המשרד לשוויון חברתי ומכון מרחבים – המכון לקידום אזרחות משותפת בישראל (ע"ר) בקרו בפורטל התוכנית רקע מערכת החינוך הישראלית מורכבת מארבעה זרמי חינוך נפרדים – ערבי, חרדי, ממלכתי-דתי, וממלכתי. ההפרדה מונעת מפגש בין קהילות ומהווה אתגר […]