תוכנית חינוכית למורים בבתי ספר בהם לומדים תלמידות ותלמידים יוצאי אתיופיה (מתאים גם לכיתה ז')