"התכנים בתכנית היו מרחיבי אופקים והכרתי הרבה א.נשים מדהימים.ות, הן הצוות והמנחים.ות והן המשתתפים.ות הנוספים.ות. היה שיח מעניין ומכבד למרות הדיעות השונות. המפגשים גרמו לכל אחד ואחת מאיתנו לחשוב על איפה אנו נמצאים.ות היום מבחינת גיוון, שיוויון וניהול נכון של הארגון ולאן השאיפה להגיע. לדעתי מדובר בתכנית חובה לכל מי שעוסק.ת בניהול מגוון בארגונים."