"התוכנית עזרה לי להסתכל בצורה מורכבת ומעמיקה יותר על הזהויות השונות בחברה הישראלית ולאתגר את אופן החשיבה שלנו בארגון גשר."