"המסגרת של התוכנית מעניקה לנו המורים קהילה תומכת. בנוסף לליווי של צוות התוכנית, הוקמה גם קבוצת ווטסאפ של מורי התוכנית ברחבי הארץ.  אנו משתפים רעיונות וחוויות ומתייעצים, למשל עכשיו שיתפנו על פעילויות שאנו עושים סביב החגים."