"יש משפט מאוד חזק שאמרה בת עמי (במפגש בבית שמש): העולם מורכב משלושה חלקים, מחשבה, דיבור ומעשה, כשמחשבה ודיבור נפגשים קורה המעשה. ההבנה הזאת מחזקת את הרעיון שעומד בבסיס החממה שמפגישה אנשים שונים זה מזה בכדי לחשוב ולדבר ובסוף לעשות את המעשה."